بهینه سازی خطوط

بهینه سازی خطوط

فکورمغناطیس اسپادانا

از نیمه دوم سال 98 با توجه به تجربیات مجموعه و توانمندی در ساخت و تامین تجهیزات مرتبط در این حوزه، بحث بهینه سازی خطوط کنسانتره در راستای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول نهایی کارخانجات مشتریان، مورد توجه قرار گرفت.

در حال حاضر پروژه های تولید کنسانتره در اکثریت معادن پر پتانسیل کشور به مرحله فعالیت رسیده اند . از طرفی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، مشکلات ناشی از تحریمهای جهانی و نیاز به ایجاد منابع درآمد زایی در کشور و اولویت گذاری صنعت بر مبنای جهش تولید در سال 99، حاکی از آن می باشد که علاقمندی به طرحهای توسعه ای و اصلاح و ترمیم خطوط در سال پیش رو برای کارفرمایان اهمیت بسزایی پیدا خواهد کرد .

parallax background

در این راستا وضعیت پروژه های بالقوه ی بهینه سازی در کارخانجات تولید کنسانتره شرکتهای بزرگ سنگ آهنی کشور و براساس توانمندیهای مجموعه فکور مغناطیس، مورد بررسی قرار می گیرد.

در خصوص وضعیت مربوط به کارخانجات کنسانتره شرکت های کوچک نیز با توجه به آنکه در این پروژه ها ظرفیت تولید به مراتب کمتر بوده و مستلزم صرف زمان بیشتر و بازدیدهای میدانی دقیق تر می باشد لذا موارد نیازمند بررسی دقیق و بهینه سازی می باشند.

در ابتدا مطالعه ای بر روی خط موجود انجام می شود. پس از بررسی مقدماتی، طرح پیشنهادی جهت اصلاح و بهینه سازی خطوط به همراه مطالعات فنی و اقتصادی ارائه می شود. بهینه سازی های قابل اجرا بر اساس تجهیزات شرکت فکور مغناطیس و با استفاده از دانش موجود در مجموعه اجرایی می گردد. به این منظور با استفاده از نرم افزارهای بومی و طراحی شده در داخل مجموعه، فرآیند بهینه سازی و تهیه مطالعات فنی و اقتصادی انجام می گردد.