روز همدلی فکورمغناطیس

جشن پایان سال 1399
جشن پایان سال 1399
مارس 15, 2021
فکورمغناطیس در نمایشگاه معدن ترکیه 2021
نوامبر 25, 2021

روز همدلی مدیران و سرپرستان فکور مغناطیس اسپادانا

روز همدلی فکورمغناطیس اسپادانا

روز همدلی مدیران و سرپرستان فکور مغناطیس اسپادانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.